Brun hund i skogen med tungan ute
Bakgrund & ändamål

Stiftelsen Svenska Djurfonden bildades sommaren 2023 av influencern & författaren Therése Lindgren

Stiftelsen Svenska Djurfonden har som ändamål att verka för och stödja främjandet av djur och dess livsvillkor, oavsett art. I Sverige såväl som globalt ska stiftelsen på olika sätt stödja och samverka med organisationer och individer i syfte att förbättra livsvillkoren för djur.

Stiftelsen ska främja sitt ändamål genom att lämna anslag till organisationer eller individer som genom gärning, engagemang eller forskning verkar för förbättrad djurhälsa, stärkt djur- och/eller artskydd och djurrättsfrågor samt för omhändertagande och/eller omvårdnad av djur.

Stiftelsen ska även främja sitt ändamål genom att samverka med organisationer som bedriver verksamhet som överensstämmer med stiftelsens ändamål samt genom kunskapsspridning och informationsgivning.

“På något vis tror jag att jag har satts på den här jorden för att göra skillnad när det kommer till djur. Stiftelsen är ett sätt att göra det på en större nivå.”

Stiftare – Therése Lindgren
donationer

Vill du förbättra djurens livsvillkor?

Vill du bidra till vårt arbete med att förbättra djurens livsvillkor? Donera din gåva via swish eller kontakta oss om du vill veta mer. Vi är tacksamma för varje bidrag som skapar möjlighet att göra skillnad för djuren.

Swishnummer: 123-415 61 88

Gullig brun kanin äter kvist Stiftelsen Svenska Djurfonden
styrelsen

Möt vår styrelse

Stiftare och ordförande

Ledamot

Kontakt

Vill du komma i
kontakt med styrelsen?

FAQ

Vanliga frågor

Jag vill skänka pengar till stiftelsen, hur gör jag?

Om du vill bidra till vårt arbete med att förbättra djurens livsvillkor kan du ge en gåva via swish (Swishnummer 123 415 61 88) eller kontakta oss om du vill veta mer.

Vilka kan ansöka om bidrag?

Organisationer, verksamheter, forskare eller individer som genom sitt arbete verkar för förbättrad djurhälsa, stärkt djur- och artskydd och djurrättsfrågor kan ansöka om bidrag. Även privata djurägare kan ansöka om bidrag för omhändertagande och/eller omvårdnad av djur. Se mer och skicka in din ansökan under Ansök.

Vem står bakom stiftelsen?

Influeraren, entreprenören och författaren Therése Lindgren har grundat stiftelsen. I styrelsen sitter hon och hennes sambo Anders Vesterlund. Under 2024 är målet att addera fler styrelseledamöter.

Varför finns stiftelsen?

Visionen bakom Svenska Djurfonden är att skapa en värld där inget djur råkar illa ut på grund av brist på ekonomiska resurser, kunskap eller rättsligt skydd. Stiftaren Therése Lindgren vill i och med stifelsen säkra att långsiktigt göra det hon kan med sitt kapital för att stötta individer, organisationer och forskning som bidrar till att förbättra djurens livsvillkor.

Finns det inte redan tillräckligt med organisationer som jobbar för djurs rättigheter?

Det är jättebra att det finns många som jobbar för djurs rättigheter men det finns så många djur som råkar illa ut. Mer bidrag och stöd behövs till personer och organisationer som arbetar för djurens rättigheter och livsvillkor.

Kan jag ansöka om bidrag för avlivning av gammalt eller sjukt djur?

Svenska Djurfonden stödjer inte att djur med chans till återhämtning och/eller ett gott liv avlivas. I vissa olycksamma fall finns det dock inga andra alternativ än att låta avliva ett gammalt eller sjukt djur. Om man som djurägare vill ansöka om bidrag för denna typ av kostnad krävs ett veterinärintyg som styrker att avlivning rekommenderas.

Vilka jobbar med stiftelsen?

I dagsläget arbetar styrelsen och utvalda strategiska partners med stiftelsen. Deras arbete är oavlönat.

Hur säkerställer ni att pengarna går till det som avses, det vill säga till hjälp för djuren?

För oss är det avgörande att bidraget går till just djuren. Vi är noggranna med att skaffa oss goda beslutsunderlag innan bidrag beviljas. Dessutom har vi krav på återrapportering och uppföljning av beviljade bidrag. För stöd till privatpersoner lämnar stiftelsen endast bidrag baserat på redovisade och bekräftade underlag såsom kvitton och fakturor.

Hur ofta delar ni ut pengar?

Svenska Djurfonden delar ut bidrag löpande men vi har två ansökningsperioder med sista ansökningsdatum den 31 mars respektive 31 september.

Hur säkerställer ni transparens i verksamheten?

Vi säkerställer transparens genom uppföljning av beviljade bidrag, bokföringsskyldighet och genom årlig verksamhetsberättelse som delas på Svenska Djurfondens hemsida.

Kan jag följa ert arbete någonstans?

På vår hemsida finns all information om stiftelsen och det vi arbetar för. Vi finns även på Instagram och Linkedin. Vi har också ett nyhetsbrev som man kan prenumerera på för att följa vad stiftelsen gör löpande.

Jag har ansökt om bidrag, när får jag veta om jag beviljats bidrag?

För att kunna hantera samtliga ansökningar på ett samlat sätt beslutar vi om vilka ansökningar som beviljas bidrag två gånger per år, sista ansökningsdatum för respektive period är 31 mars samt 30 september. Därefter meddelar vi dem som beviljats bidrag via telefon eller e-post. Vi har tyvärr inte möjlighet att meddela dem som inte får bidrag. Även om villkoren för stiftelsens ändamål är uppfyllda så är det ingen garanti för beviljat bidrag.

publicerat i media

Svenska djurfonden i media

Close Cookie Preference Manager
Inställningar för cookies
Genom att klicka på "Acceptera cookies" samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till med vår marknadsföring. Se vår personuppgiftspolicy.
Endast nödvändiga (alltid aktiv)
Cookies som krävs för att möjliggöra grundläggande webbplatsfunktionalitet.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.