VOOV Stockholm – tillfälliga jourhem till djur så att våldsutsatta kan fly

VOOV är en förkortning av Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta och är en ideell medlemsförening som 2008 av veterinärer och veterinärstudenter i Uppsala.

Föreningen tar hand om husdjur från hem med våld i nära relationer där våldsutsatta personer behöver leva på skyddade adresser. VOOV placerar djur i utvalda jourhem medan matte eller husse befinner sig på skyddat boende. Utöver detta sprider de även kunskap om sambandet mellan våld i nära relation och våld mot djur samt uppmärksammar djurs utsatthet i fall av våld i nära relationer. Våldsutövare kan till exempel använda sig av ett djur för att utöva sin makt genom hot, trakasserier och våld. Den utsatta stannar i det våldsutsatta förhållandet för att skydda husdjuret eller för att hen inte vet var husdjuret ska ta vägen. Här hjälper VOOV husdjuret och därmed den våldsutsatta.

Föreningen samarbetar med ideella kvinnojourer och myndigheter och är sedan september 2014 är VOOV ett riksförbund med anslutna lokalföreningar som står för alla kostnader runt placeringarna. För att stötta VOOVs viktiga arbete bidrar Svenska Djurfonden med 20 000 kronor till VOOV Stockholm, en av VOOVs sex lokalföreningar. Bidraget kommer att användas till veterinärkostnader av olika slag där försäkring saknas, till veterinärbesiktningar som alla placerade husdjur genomgår både vid placeringens början och slut samt till transportkostnader.

”När djur är utsatta är människor i riskzonen. När människor är utsatta är djur i riskzonen. Tack Svenska Djurfonden för att ni hjälper oss att hjälpa våldsutsatta djur och människor.”

– Margite Nordenstam, ordförande VOOV Stockholm

Information hämtad från:
VOOV

Close Cookie Preference Manager
Inställningar för cookies
Genom att klicka på "Acceptera cookies" samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till med vår marknadsföring. Se vår personuppgiftspolicy.
Endast nödvändiga (alltid aktiv)
Cookies som krävs för att möjliggöra grundläggande webbplatsfunktionalitet.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.