Animalkind – försöksdjurens röst

Animalkind är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation som för försöksdjurens talan och arbetar för modern forskning fri från djurplågeri. Organisationen startades 2023 av Daniel Rolke, som har varit aktiv i djurrättsrörelsen under 34 års tid. Animalkinds primära uppgift är att vara en röst för försöksdjuren och de gör dem bland annat genom att granska djurförsök, och undersöka hur djurens liv ser ut i laboratorierna. Animalkind arbetar också med öka allmänhetens medvetenhet om djurförsök för att främja positiva lösningar som gynnar human vetenskap och stödja utvecklingen av innovativa, humana och effektiva forskningsmetoder. 

En specifik fråga Animalkind arbetar med är att rädda och omplacera försöksdjur som annars skulle avlivas. Daniel Rolke, grundade av Animalkind, berättar att det är normaliserat att rutinmässigt avliva försöksdjur i Sverige som inte längre behövs. I många andra länder, bland annat Nederländerna, Frankrike, Finland, Schweiz, USA, Nya Zeeland och Storbritannien är det vanligt förekommande att omplacera försöksdjur som är friska eller som aldrig använts och är så kallade överskottsdjur.

Animalkind har som målsättning att under 2024 undersöka möjligheterna till förändrad och förbättrad svensk lagstiftning inom området och inleda dialog angående omplacering av försöksdjur som använts i svenska laboratorier. För att stötta detta arbete bidrar Stiftelsen Svenska Djurfonden med 30 000 kr. Bidraget kommer att användas till kunskapshöjande insatser och påverkansarbete. Detta innefattar uppmärksammande och delning av internationella forskningsinsikter samt ett seminarium med internationella forskare där berörda myndigheter och svenska institutioner som använder djurförsök bjuds in till att delta.

”Snällhet är underskattat i dagens samhälle. Att ha ett hjärta i en hård värld är mod och inte en svaghet – det är precis den snällheten och medkänslan som djuren behöver. Vi är glada att Stiftelsen Svenska Djurfonden hjälper oss att göra världen till en bättre plats för djuren. ”

– Daniel Rolke, Grundare Animalkind

Information hämtad från:
Animalkind

Följ Animalkind på Instagram

Close Cookie Preference Manager
Inställningar för cookies
Genom att klicka på "Acceptera cookies" samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till med vår marknadsföring. Se vår personuppgiftspolicy.
Endast nödvändiga (alltid aktiv)
Cookies som krävs för att möjliggöra grundläggande webbplatsfunktionalitet.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.